โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ประโยชน์ การเล่นโยคะ

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ บทความโยคะ

ประโยชน์จากการฝึกโยคะ

ประโยชน์จากการฝึกโยคะ คือ การที่เราได้ฝีกโยคะทำให้ กาย จิตใจ ของเราแน่วแนว สงบและ มีสมาธิ ร่างกายผ่อนคลายจากการตึงเครียด นอกจากนี้ การฝึกโยคะยังช่วยรักษา ระบบต่างๆของร่างกาย กล้ามเนื้อกระดูก ระบบเส้นประสาทต่างๆให้สมบูรณ์ และสร้างสมดุลให้ร่างกาย เราสามารถแจกแจงประโยชน์ของการฝึกโยคะได้ดังนี้

  ประโยชน์การฝึกโยคะด้านสุขภาพ
 • ทำให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่น การเคลื่อนไหวออกกำลังเป็นไปได้สะดวก
 • ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากเรื่องไม่สบาย อ่อนแอ
 • ทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญ การดูดซึมอาหาร การขับถ่ายดีขึ้น
 • การทำงานของหัวใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยทำให้อวัยวะภายในของร่ายกายสร้างสมดุลทำงานได้ดีขึ้น
 • ช่วยทำให้ระบบหายใจ หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • ทำให้ร่างกายสดใส สดชื่นขึ้น
 • ทำให้ช่วยบำบัดและบรรเทาความเจ็บปวดตามกระดูกและไขข้อต่างๆให้อาการดีขึ้น
 • ทำให้มีสรีระกระชับได้สัดส่วน รูปร่างสวยงามมากยิ่งขึ้น
 • ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ดูอ่อนเยาว์ สดใส ผุดผ่องชวนมอง
 • ใช้ในทางบำบัดรักษาโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุเกิดมาจากความเครียด
  ประโยชน์การฝึกโยคะด้านจิตใจและสมาธิ
 • ทำให้มีความสดใสร่างเริงในการดำเนินชีวิต
 • ทำให้มีสติ จิตใจไม่ว้อกแว้ก มีสมาธิในการทำงานใดๆ
 • ทำให้ร่างกายไม่มีความเครียดผ่อนคลาย
 • ช่วยทำให้นอนหลับ หมดภาวะการตึงเครียดเมื่อฝึกอย่างเป็นประจำ

 

บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ