โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

โยคะต่างกับการออกกำลังกายอย่างไร

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ บทความโยคะ

ความแตกต่างระหว่างโยคะอาสนะกับการออกกำลังกาย

โยคะอาสนะ การออกกำลังกาย
1. หมายถึงการนิ่งท่าของร่างกายที่นิ่ง 1. หมายถึงการเคลื่อนไหว การใช้แรง
2. เป็นสภาวะนิ่ง เป็นแบบรับ passive ความตึงของกล้ามเนื้อ ค่อย ๆ ผ่อนคลาย 2. เป็นการทำซ้ำ ๆ กล้ามเนื้อตึง เกร็งอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบ active
3. เป็นการเหยียดมากกว่าเกร็งที่เน้นที่
การประสานของประสาทกับกล้ามเนื้อ
3. เป็นการเกร็งกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบกล้ามเนื้อ โดยตรง
4. เป็นการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ใช้ความรู้สึกภายใน เป็นตัวนำ 4. เป็นการรับรู้จากภายนอก ใช้การรับรู้ต่อ สภาวะภายนอกเป็นตัวนำ
5. พัฒนาอวัยวะภายในทรวงอกและอวัยวะ
ภายในช่องท้อง
5. พัฒนากล้ามเนื้อกลุ่มหลักๆ ของร่างกายโดยเฉพาะ บริเวณแขน ขา
6. พิจารณามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม
ช่วยรักษาสมดุลของทั้ง ร่างกาย
6. เน้นความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ที่ส่วนหนึ่งส่วนเดียว
7. กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ที่รับผิดชอบด้านการผ่อนคลาย 7. กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่
รับผิดชอบด้านการตื่นตัว
8. อาสนะเป็นการใช้แรงน้อยที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ไม่มีการฝืนแต่ อย่างใด
8. การออกกำลังกายเป็นการใช้แรงให้
มากที่สุด ใช้แรง เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
9. ลดการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้งห้า 9. เปิดประสาทสัมผัสทั้งห้า

110. เป็นกิจกรรมที่ใช้ “ความรู้สึก”เป็นตัวนำ ให้ความสำคัญที่จิต

10. เป็นกิจกรรมที่ใช้ “การกระทำ” เป็นตัวนำให้ ความสำคัญที่กล้ามเนื้อ

 

บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ