โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ประโยชน์ การเล่นโยคะ

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ บทความโยคะ
โยคะเพื่อการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน
หน้าแรกโยคะ > การฝึกโยคะท่าต่างๆ >โยคะลดความอ้วน

การฝึกโยคะเพื่อลดน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนัก

การฝึกโยคะนั้น ไม่เพียงจะช่วยเรื่องความงาม แต่ยังช่วยเรื่องสุขภาพด้วย การฝึกโยคะเป็นการฝึกให้ร่างกายของท่านสวยสง่างาม และ จะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือกและสารอาหารนั้น สามารถผ่านไปเสียงเส้นประสาท ส่วนต่างๆ ทำให้การทำงานของต่อมไรท่อทำงานได้ดีขึ้น มีการยืดกล้ามเนื้อและยังช่วยกระชับส่วนต่างๆของร่างกายให้ดูดีอีกด้วย สุดท้ายโยคะจะเป็นการฝึกให้ ร่างกายสัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะ ฝึกโยคะแล้วจะสามารถลดความอ้วน หรือลดน้ำหนักได้นั้นเอง
9 ท่าโยคะเพื่อการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน

  ท่าโยคะเพื่อการลดหนักได้แก่
 • โยคะท่าแบบหน้าวัวประยุกต์
 • โยคะท่าเรือกลไฟ
 • โยคะท่าบิดลำตัว
 • โยคะท่ายืดส่วนหลัง
 • โยคะท่าสะพาน
 • โยคะท่าศพ
 • โยคะท่าหมุนท้อง ชฐระ ปริวรรตนาสระ
 • โยคะท่านักรบ ท่าวีราสนะ
 • โยคะท่าหงส์เหิน
 • โยคะท่านาฏราชอาสนะ

บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ