โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

วิธีการฝึกโยคะท่าคันไถ ครึ่งตัว Ardha Halasana อัฒหาลาสนะ yoga bhadhasana

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ

ขั้นตอนวิธีฝึกทำโยคะท่าคันไถครึ่งตัว อัฒหาลาสนะ Yoga Ardha Halasana

  1. จากท่าศพ เข้าสู่ท่าเตรียม โดยรวบขาชิดกัน แขนชิดลำตัว คว่ำฝ่ามือ
  2. ยกขาทีละข้าง ถึง 30 องศา รอสักครู่ ยกถึง 60 องศา รอสักครู่
  3. ยกขาขึ้นสุด เท่าที่ทำได้ โดยไม่เกินมุมฉาก รอสักครู่ แล้วสลับทำอีกข้าง
  4. จากนั้น ลองยกขา 2 ข้างพร้อมกัน ถึง 30 องศา รอสักครู่ ยกถึง 60 องศา รอสักครู่
  5. ยก 2 ขาขึ้นสุด ยกเท่าที่ได้ อย่ายกเกินมุมฉาก

ประโยชน์จากการฝึกโยคะท่าคันไถครึ่งตัว อัฒหาลาสนะ Yoga Ardha Halasana

  1. สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อสะโพก
  2. บริหารอวัยวะในช่องท้อง
  3. เสริมการทำงานของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย
  4. ทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณขาดีขึ้น
บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ