โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

วิธีการฝึกโยคะท่าเดวาสักการ Deva sakka yoga

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ

ขั้นตอนวิธีฝึกทำโยคะท่าเดวาสักการ Deva sakkar Yoga

 1. ให้ท่านพร้อม นั่งในท่าวัชระ หลังเหยียดตรงพนมมือให้อยู่กึ่งกลางระหว่างแผ่นอก
 2. ให้ท่านค่อยๆหายใจเข้าแล้วยืดตัว เหยียดแขนตรงขึ้นเหนือศีรษะ ตามองตามไปมือ
 3. ค่อยๆหายใจออก แล้วหมอบกราบวางมือราบแยกมือออกเท่าความกว้างของหัวไหล่ ส่วนเข่าชิด
 4. สูดหายใจเข้าเข่าตั้งขึ้นตั้งนิ้วเท้าหน้ามองตรง
 5. ผ่อนลมหายใจออกยืดลำตัวตรงยกสะโพกขึ้น พร้อมกับลดศีรษะลง กดส้นเท้าให้ติดพื้น แล้วยืดขาให้ตึงอย่างอเข่า
 6. ค่อยๆหายใจเข้ายืดอกให้แอ่นขึ้นช่วงเข่าไม่ติดกับพื้น แล้วกดสะโพกลงต่ำ หัวไหล่ทั้งสอง ยังเสมอกัน
 7. ผ่อนลมหายใจออกยืดลำตัวขึ้นพร้อมยกสะโพกพร้อมกับลดศีรษะลง กดส้นเท้าติดพื้น ยืดขาตึง เข่าไม่งอ
 8. สูดหายใจเข้าตั้งเข่าขึ้นปลายเท้าราบกับพื้นหน้ามองตรง
 9. คลายลมหายใจออกหมอบกราบลง
 10. สูดลมหายใจเข้า ยกลำตัวขึ้นเหยียดแขนชูกตรงเหนือศีรษะตามองไปตามมือ
 11. ผ่อนลมหายใจออกลดแขนลง แล้วพนมมือ
 12. พักคลาย แล้วค่อยๆทำอีก สัก 2 ครั้ง

ประโยชน์จากการฝึกโยคะท่าเดวาสักการ Deva sakkar Yoga

 1. ช่วยทำให้ระบบของกระเพราะอาหารมีการย่อย ดูดซึม ได้ดีขึ้น
 2. ทำให้การหมุนเีวียนของกระแสเลือดดีขึ้น
 3. ทำให้มีการยืดหยุ่นช่วงไหล ต้นคอ และหลัง
 4. ช่วยปรับกล้ามเนื้อเชิงกราน เส้นประสาทบริเวณสะโพก
 5. มีประโยชน์ต่อระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง 
 6. บรรเทาอาการท้องผูก
บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ