โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

ขั้นตอนวิธีการฝึกโยคะท่าแมว

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ
หน้าแรกโยคะ > การฝึกโยคะท่าต่างๆ > โยคะท่าแมว

ขั้นตอนวิธีฝึกทำโยคะท่าแมว

  1. 1.คุกเข่า โดยให้หัวเข่าสองข้างอยู่ห่างกัน วางมือสองข้างให้ตรงกับหัวไหล่
  2. สูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้น พร้อมกับแอ่นตัว แหงนหน้าขึ้น
  3. ค่อยๆ ยืดตัวตรง และโก่งตัวขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะลง
  4. กลับสู่ท่าปกติ ทำซ้ำท่าเดิมหลายๆ ครั้ง
บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ