โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

วิธีการฝึกโยคะท่ายืนหายใจลึก yoga bhadhasana

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ

ขั้นตอนวิธีฝึกทำโยคะท่ายืนหายใจลึก ปราณายามะ Yoga Standing Deep Breathing

  1. ให้ท่านยืนตัวตรงส่วนเท้าชิดกัน
  2. ประสานนิ้วมือไว้ใต้คาง
  3. สูดลมหายใจ พร้อมกับให้คุณค่อยๆ แหงนหน้า และกางข้อศอกออกทั้งสองข้าง
  4. ให้หุบข้อศอกทั้งสองลงมาบรรจบกัน พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกทางช่องปาก

ประโยชน์จากการฝึกโยคะท่ายืนหายใจลึก ปราณายามะ Yoga Standing Deep Breathing

  1. ช่วยทำให้มีสมาธิ
  2. ทำให้จิตใจผ่อนคลาย
  3. ช่วยสร้างออกซิเจนในเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น
  4. ช่วยกระชับกล้ามเนื้อขาและหน้า้ท้องได้รูป
  5. ทำให้ระบบการหายใจดีขึ้น
บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ