โยคะ เรียนโยคะด้วยตัวเอง

ขั้นตอนวิธีการฝึกโยคะท่าสุขอาสนะ

โยคะคืออะไร โยคะร้อนคืออะไร ประเภทของโยคะ
หน้าแรกโยคะ > การฝึกโยคะท่าต่างๆ > โยคะท่าสุขอาสนะ

ขั้นตอนวิธีฝึกทำโยคะท่าสุขอาสนะ

  1. นั่งขัดสมาธิกับพื้น หงายฝ่ามือทั้งสองข้างบนเข่ากำหนดลมหายใจเข้า-ออกให้ลึก และสัมพันธ์กัน หายใจเข้า-ออกลึกๆ อย่างน้อย 5 ครั้ง
  2. ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมๆ กับ สูดลมหายใจเข้า ค่อยๆ วางแขนลงช้าๆ ขณะปล่อย ลมหายใจออก
  3. ทำซ้ำท่าเดิม 5-7 ครั้ง
บทความเกี่ยวกับโยคะ
การฝึกโยคะท่าต่างๆ